Telefon: 0212 682 04 58
Ruhsat Yenilemesi ile Yeniden Ruhsat Düzenleme Arasındaki Fark “Telafi Edilemez Kayıplar”
Ruhsat Yenilemesi ile Yeniden Ruhsat Düzenleme Arasındaki Fark “Telafi Edilemez Kayıplar”

İlgili idareden alınmış olan inşaat ruhsatının mevzuatta belirtilen geçerlilik süresi vardır.  Ruhsat hükümsüz hale gelmeden, ruhsatın geçerli olduğu süre içerisinde idareye  başvuruda bulunup ruhsat geçerlilik süresini uzatma işlemi, ruhsat yenilemesi (ruhsat temditi) olarak adlandırılmaktadır.

İmar Kanununun 29. Maddesinde; “Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya

başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu
durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır.

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarı, tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır. Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir.” ruhsat geçerlilik süresi ve  müktesep haklar ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Yine Planlı Alanlar İmar yönetmeliğinin 54. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir.”

İnşaat ruhsatı aldınız 2 yıl içerisinde inşaata başlamadınız ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl tamamlanmadan ruhsat yenilemesi yapmanız gerekir. 2 yıl içerisinde inşaata başladınız fakat 5 yıl içerisinde inşaatı tamamlamadınız ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl dolmadan ruhsat yenilemesi yapmanız gerekir.   2 yıl İçerisinde sadece hafriyat yapmanız bile ruhsat geçerlilik süresini 2 yıldan 5 yıla çıkarır.

Peki Ruhsat geçerlilik süresi içerisinde inşaatı tamamlamadınız ve ruhsat yenilemesi(temdit)  yapmadınız bu durumda idareye başvurursanız ilgili idare size “Yeniden” veriliş amaçlı yapı ruhsatı düzenleyecektir.

Basit bir örnekle Yeniden Ruhsatla, Ruhsat yenilemesi arasındaki kazanım ve kayıpları anlatmak gerekirse. İnşaat ruhsatı aldığınızda uygulama imar planlarındaki kat adedi  5 kat olsun, ruhsat aldıktan 3 yıl sonra ruhsat aldığınız parselin uygulama imar planındaki kat adedi 3’e düşürülsün eğer siz ruhsat hükümsüz hale gelmeden ruhsat yenilemesi yaparsanız 2 defa yenileme hakkınızı kullanıp 5 kat olarak inşaatı tamamlayabilirsiniz. Ancak ruhsat süreniz doldu süre içerisinde ruhsat yenilemesi yapmadınız ruhsatınız hükümsüz hale geldi bu durumda size yeniden ruhsat düzenlenecek ve ilk ruhsat aldığınızdaki uygulama imar planındaki kat adedi değilde yeniden ruhsat düzenlendiği tarihteki kat adedine göre işlem yapılacaktır. Yani ruhsat süreniz tamamlandığında binanın 2 kat ise yeniden ruhsat düzenlenirken 5 kat olarak onaylanmayacak 3 kat olarak onaylanacaktır. Yani 1 gün size 2 kat inşaata mal olacaktır.

Deprem yönetmeliği ile ilgili son tebliğde; “2) Ruhsat süresi içinde tamamlanamayan ve yine ruhsat süresi içerisinde ilgili idarelere yapılacak olan esaslı tadilat (kat ilaveleri hariç) başvurularında, ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.”  ruhsatın hükümsüz hale gelmediği durumlarda ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğu belirtilmiştir. Deprem yönetmeliğinin değişmesiyle karşılaşılan sorunlar dikkate alındığında ne kadar önem arz ettiği acı bir şekilde tecrübe edilmektedir.

 

E-Bülten Kayıt

WhatsApp Destek