Telefon: 0212 682 04 58
Yapı Ruhsatı ve Ruhsat Yenileme
Yapı Ruhsatı ve Ruhsat Yenileme

Belirlenen projeler dâhilinde bir yapıyı inşa edebilmek için verilen izne yapı ruhsatı denir. Yapı ruhsat işlemleri 3194 sayılı imar kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre yapılır

 

Belirlenen projeler dâhilinde bir yapıyı inşa edebilmek için verilen izne yapı ruhsatı denir. Yapı ruhsat işlemleri 3194 sayılı imar kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre yapılır.

Yapı ruhsatı alındıktan sonra kaç yıl içerisinde inşaata başlamak gereklidir?

Tüm izinlerde olduğu gibi yapı izninin de (ruhsatının) bir geçerlilik süresi mevcuttur. Yapı ruhsatı alındığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde inşaata başlamak gerekir. Bu şartlarda yapı ruhsatı beş yıl geçerlidir. Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içerisinde inşaata başlama zorunluluğu olduğundan, “inşaata başlama” kavramının ne olduğu önem kazanır.

İnşaata başlamak demek inşaatın yapılacağı parselden hafriyat amaçlı bir kürek toprak almak demektir. Yani temel için bir kürek dahi toprak almış olsanız ve sonra bıraksanız, inşaata başlamışsınız demektir. Başlama kuralına uyduktan sonra yapı ruhsatınız beş yıl geçerlidir. Beş yıl bitimine dek yapıyı bitirmiş olmanız gerekir. Eğer bitirememişseniz ruhsatınızı yenilemeniz ve bir beş yıl daha kazanmanız gerekir.

Süreye bağlı ruhsat yenileme işlemi kaç defa yapılabilir?

 

Süreye bağlı ruhsat yenileme işlemi ise en fazla iki kez yapılabilmektedir. Yani ilk ruhsatı da dikkate alırsak yapınızı on beş yıl da bitirmeniz gerekir. Bu durumda da “inşaat bitim tarihi” kavramı önem kazanır. Ne olunca inşaat bitmiş kabul edilir? Yapının içerisinde yıllardır oturuyor olmanız, elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerinizin olması, kat irtifakınızın olması, bahçesine kadar tüm düzenlemelerin yapılmış olması yapınızın bitmiş olduğu anlamına gelmez. Yapının bittiği tarih, ” yapı kullanma izin belgesi”‘ nin yani “iskan belgesi” nin alındığı tarihtir. Yapı kullanma izin belgesi almadıysanız suyunuzda olsa, elektriğiniz de olsa, yıllardır oturuyor da olsanız, hala devam eden bir inşaat şartlarına tabisiniz.

Örneklerle yapı ruhsatı süreci

Sayısal bir örnek vererek bu iki yıl/beş yıl ruhsat geçerlilik tarihini netleştirelim. Bugün 5 Mayise 2020. Bugün yapı ruhsatı aldığınızı düşünelim. 4 Mayıs 2022′ ye kadar, yani iki yıl içerisinde zemine en az bir kazma vurup hafriyata başlamanız gerekir. Diyelim 4 Mayıs 2022′ ye kadar kazma vurmadınız yani inşaata başlamadınız. Ruhsatınız ölür. Artık inşai çalışma yapamazsınız. 4 Mayıs 2022 tarihine kadar hafriyata başladıysanız ruhsatınız 4 Mayıs 2025 tarihine dek geçerlidir, yani beş yıl geçerlidir. 4 Mayıs 2025 tarihine yaklaştınız, baktınız inşaat bitecek gibi değil, o zaman en geç 4 Mayıs 2025 tarihine kadar belediyeye(ruhsat merci neresi ise) ruhsat yenileme dilekçenizi vermeniz gerekir. Aksi takdirde ruhsat yenileme hakkınızı kaybedersiniz.

Ruhsat yenileme işlemi neden önemlidir?

Ruhsat yenileme işlemi neden önemlidir onu yazayım. Eğer zamanında ruhsat yenilemenizi yapmamışsanız, beş yıllık süreyi geçirmişseniz, binanız hala tamamlanmamışsa bundan sonraki işlemlerinizde yeni yönetmelik hükümlerine tabi olursunuz, imar kanunundaki değişiklikler, deprem yönetmeliğindeki değişiklikler sizi etkiler. Binanızı tadil etmek, güçlendirmek, yıkmak zorunda kalabilirsiniz. Bu bağlamda süresi içerisinde ruhsat yenileme işlemi önem arz eder.

E-Bülten Kayıt

WhatsApp Destek